72 Kế Của Quỷ Cốc Tiên Sinh (Bìa Cứng)

72 Kế Của Quỷ Cốc Tiên Sinh (Bìa Cứng)
72 Kế Của Quỷ Cốc Tiên Sinh (Bìa Cứng)
Quỷ Cốc Tử theo sách Đông Chu liệt quốc, hạo tên là Vương Hủ bạn thân của Tôn Vũ và Mặc Địch. Từ khi ông về ẩn cư ở Quỷ Cốc, đất Dương Thành thuộc địa phận nhà Chu, được người đời xưng tụng là Quỷ Cốc tiên sinh. Tư tưởng của ông thiên về âm đạo, có phần giống tư tửơng của Lão Tử. Tuy vậy,cho tới ngày nay các học giả vẫn chưa khảo chứng được tiểu sử của ông một cách chính xác. Lai lịch của ông huyền ảo như chính danh hiệu của ông. Có ngưởi còn cho rằng sách Quỷ Cốc Tử là ngụy thư, nhưng dù phải hay không thì tư tưởng trong sách Quỷ Cốc Tử vẫn có một ảnh hưởng rộng lớn đối với các học phái như Tung Hoành gia, Pháp gia và Binh Pháp gia về sau…
Mục Lục:
Phần dẫn nhập
Chương 1: Hoàng đế âm phù kinh
Chương 2: Hư thực
Chương 3: Minh Ám
Chương 4: Thuận Nghịch
Chương 5: Khúc trực
Chương 6: Cương nhu
Chương 7: Đại tiểu
Chương 8: Tiến và thoái
Chương 9: Cường nhược
Chương 10: Viễn cận
Chương 10: Tiến và thoái


1
Ebook 72 Kế Của Quỷ Cốc Tiên Sinh (Bìa Cứng) đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua 72 Kế Của Quỷ Cốc Tiên Sinh (Bìa Cứng) với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.


Link Sách #1


Link Sách #2


Link Sách #3Đăng Ký Thành Viên Và Nhận Ebook Qua Email


3

Trả lời