Ebook Cơ Sở Năng Lượng Và Môi Trường

Cơ Sở Năng Lượng Và Môi Trường
Cơ Sở Năng Lượng Và Môi Trường cung cấp một số kiến thức cơ bản về năng lượng và môi trường như: các nguồn năng lượng (năng lượng truyền thống, năng lượng mới và tái tạo), các thành phần môi trường; một số công nghệ khai thác, chế biến và sử dụng năng lượng đã, đang và sẽ triển khai trên thế giới cũng như ở Việt Nam; v.v..
Cuốn sách cũng giới thiệu kết quả nghiên cứu mới nhất của tác giả về tác động tới môi trường và con người trong chế biến và sử dụng khí dầu mỏ hoá lỏng (LPG).


1
Ebook Ebook Cơ Sở Năng Lượng Và Môi Trường đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Ebook Cơ Sở Năng Lượng Và Môi Trường với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.


Link Sách #1


Link Sách #2


Link Sách #3Đăng Ký Thành Viên Và Nhận Ebook Qua Email


3

Trả lời