Ebook Công Nghệ Và Mỏ Dầu Khí

Công Nghệ Và Mỏ Dầu Khí
Công Nghệ Và Mỏ Dầu Khí
Nội dung cuốn sách được cô đọng trong 10 chương, đi sâu trình bày một cách hệ thống những kiến thức liên quan đến nhiệm vụ chính của kỹ thuật dầu khí kiện nay.

Chương 1, 2 là những nét cơ bản về một tích tụ hydrocarbon, gồm các tính chất di dưỡng của vỉ chứa, tính chất PVT, tính chất pha của chất lưu và nguyên lý cân bằng vật chất. Các kiến thức có liên quan đến kiến thức địa chất, vật lý vỉa, kỹ thuật phân tích PVT, lỹ thuật phân tích mẫu đất đá và chất lưu.
Chương 3 trình bày những nét cơ bản liên quan đến phát triển mỏ, nguyên tắc điều hành phát triển theo nguồn năng lượng tự nhiên và nhân tạo.
Các chương 4, 5, 6 đề cập đến lý thuyết dòng chảy và các ứng dụng thực tế. Trong đó chương 4 và chương 5 trình bày lý thuyết dòng chảy qua môi trường rỗng nói chung và dòng hướng tâm nói riêng.
Chương 7, 8 đề cập đến sự thay thế dầu bởi nước tự nhiên hoặc bằng ép vỉa, trình bày các phương pháp toán ngập nước theo nguyên tắc cân bằng vật chất hoặc độc lập.
Chương 9 được trình bày kỹ thuật thay thế trộn lẫn khi ta tác động vào vỉa nhờ các tác nhân dạng khí với áp suất lớn hơn giá trị hòa trộn.
Chương 10 trình bày các khái niệm cơ bản về mô hình mỏ và phát triển mỏ.


1
Ebook Ebook Công Nghệ Và Mỏ Dầu Khí đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Ebook Công Nghệ Và Mỏ Dầu Khí với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.


Link Sách #1


Link Sách #2


Link Sách #3Đăng Ký Thành Viên Và Nhận Ebook Qua Email


3

Trả lời