Ebook Giáo Trình Lý Thuyết Nhận Dạng Ứng Dụng Trong Quản Lý

Giáo Trình Lý Thuyết Nhận Dạng Ứng Dụng Trong Quản Lý
Giáo Trình Lý Thuyết Nhận Dạng Ứng Dụng Trong Quản Lý cung cấp cho người học và những ai có quan tâm các kiến thức cơ bản và có hệ thống về khoa học nhận dạng để ứng dụng trong các hoạt động quản lý.
Giáo trình đã được sử dụng cho chuyên ngành Quản lý kinh tế của Đại học Kinh tế Quốc dân từ năm 1994 – 1995 và được triển khai thành  đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 1999 – 2000.


1
Ebook Ebook Giáo Trình Lý Thuyết Nhận Dạng Ứng Dụng Trong Quản Lý đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Ebook Giáo Trình Lý Thuyết Nhận Dạng Ứng Dụng Trong Quản Lý với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.


Link Sách #1


Link Sách #2


Link Sách #3Đăng Ký Thành Viên Và Nhận Ebook Qua Email


3

Trả lời