Ebook Health Science

Health Science
Health Science là quyển sách giúp bạn rèn luyện kỹ năng tiếng anh, có kiến thức thuận tiện trong công việc.
Nâng cao kỹ năng nghe hiệu quả, thực hành ngôn ngữ mục tiêu trong các hình huống làm việc thực tế.
Sách gồm có 12 bài học bao gồm:

Unit 01   It’s My First Day at School.
Unit 02   There Are Five People in My Family.
Unit 03   What’s Your Morning Routine Like?
Unit 04   Would You Like to See a Movie Tonight?
Unit 05   What Did You Do Last Weekend?
Unit 06   What Does He Look Like?
Unit 07   What Seems to Be the Problem?
Unit 08   Do You Like Sports?
Unit 09   Are You Ready to Order?
Unit 10  Where Is the Radiology Department?
Unit 11  Is He a Doctor?
Unit 12  What Are Your Plans After Graduation?


1
Ebook Ebook Health Science đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Ebook Health Science với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.


Link Sách #1


Link Sách #2


Link Sách #3Đăng Ký Thành Viên Và Nhận Ebook Qua Email


3

Trả lời