Ebook Kỹ Thuật Chế Biến Lương Thực (Tập 2)

Kỹ Thuật Chế Biến Lương Thực (Tập 2)
Kỹ Thuật Chế Biến Lương Thực (Tập 2) nhằm cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản để quản lý sản xuất và thiết kế kỹ thuật các xí nghiệp chế biến lương thực, huớng dẫn đảm bảo chất lượng của nguyên liệu, hợp lý hóa quy trình công nghệ; trang bị và sử dụng hiệu suất cúa máy móc.


1
Ebook Ebook Kỹ Thuật Chế Biến Lương Thực (Tập 2) đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Ebook Kỹ Thuật Chế Biến Lương Thực (Tập 2) với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.


Link Sách #1


Link Sách #2


Link Sách #3Đăng Ký Thành Viên Và Nhận Ebook Qua Email


3

Trả lời