Ebook Kỹ Thuật Sản Xuất Trong Chế Tạo Máy (Phần 2)

Kỹ Thuật Sản Xuất Trong Chế Tạo Máy (Phần 2)
Kỹ Thuật Sản Xuất Trong Chế Tạo Máy (Phần 2) là quyển sách có nội dung trình bày về một số phương pháp gia công tinh chủ yếu như: Mài, khôn, nghiền. Cách trình bày của từng phương pháp gia công trong cuốn sách này xuất phát từ bản chất động học của một quá trình gia công để nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng của quá trình đến kết quả gia công và những vấn đề còn tồn tại.
Từ đó có thể khống chế, điều chỉnh các đại lượng ảnh hưởng để có thể đạt được chất lượng và năng suất gia công theo yêu cầu. Cuốn sách được dùng làm tài liệu học tập, nghiên cứu, tham khảo và ứng dụng trong sản xuất cho sinh viên, cán bộ các ngành cơ khí và các ngành có liên quan.


1
Ebook Ebook Kỹ Thuật Sản Xuất Trong Chế Tạo Máy (Phần 2) đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Ebook Kỹ Thuật Sản Xuất Trong Chế Tạo Máy (Phần 2) với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.


Link Sách #1


Link Sách #2


Link Sách #3Đăng Ký Thành Viên Và Nhận Ebook Qua Email


3

Trả lời