Ebook Phân Tích Hóa Học Thực Phẩm

Phân Tích Hóa Học Thực Phẩm
Phân Tích Hóa Học Thực Phẩm
Phân tích hóa học thực phẩm là một môn học chuyên ngành giảng dạy cho sinh viên những năm cuối ngành công nghệ thực phẩm và liên quan. Môn học đòi hỏi người học đã có kiến thức cơ bản về Hóa học và các môn phân tích hóa học như phân tích định tính, phân tích định lượng, phân tích công cụ.
Mục lục:
Chương 1: Giới thiệu.
Chương 2: Nước.
Chương 3: Protein.
Chương 4: Enzym.
Chương 5: Gluxit.
Chương 6: Lipit.
Chương 7: Chất thơm.
Chương 8: Vitamin.
Chương 9: Alcaloit và phenol.
Chương 10: Một số chất vô cơ gây độc.
Chương 11: Tồn dư và nhiễm tạp độc tố


1
Ebook Ebook Phân Tích Hóa Học Thực Phẩm đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Ebook Phân Tích Hóa Học Thực Phẩm với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.


Link Sách #1


Link Sách #2


Link Sách #3Đăng Ký Thành Viên Và Nhận Ebook Qua Email


3

Trả lời