Ebook Phát Âm Và Học Thuộc Lòng Từ Vựng Anh – Mỹ Bằng VCD (Khoảng 1000 Từ)

Phát Âm Và Học Thuộc Lòng Từ Vựng Anh - Mỹ Bằng VCD (Khoảng 1000 Từ)
Phát Âm Và Học Thuộc Lòng Từ Vựng Anh – Mỹ Bằng VCD (Khoảng 1000 Từ)
Đối với người học Tiếng Anh, cách phát âm đôi khi có vẻ vô lí và phức tạp. Nhưng kí âm vẫn là nhu cầu quan trọng và cần thiết nhất đối với người mới học. Cuốn sách kèm CD này sẽ giúp bạn nhanh chóng tiếp thu kiến thức và nói tiếng Anh lưu loát hơn


1
Ebook Ebook Phát Âm Và Học Thuộc Lòng Từ Vựng Anh – Mỹ Bằng VCD (Khoảng 1000 Từ) đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Ebook Phát Âm Và Học Thuộc Lòng Từ Vựng Anh – Mỹ Bằng VCD (Khoảng 1000 Từ) với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.


Link Sách #1


Link Sách #2


Link Sách #3Đăng Ký Thành Viên Và Nhận Ebook Qua Email


3

Trả lời