Ebook Phương Pháp Dạy Công Nghệ Nông Nghiệp

Phương Pháp Dạy Công Nghệ Nông Nghiệp
Phương Pháp Dạy Công Nghệ Nông Nghiệp
Công nghệ là môn khoa học ứng dụng có ý nghĩa rất quan trọng đối với thực tiễn cuộc sống của từng cá nhân và cộng đồng. Môn kĩ thuật ở phổ thông (gồm kĩ thuật phục vụ, kĩ thuật nông nghiệp và kĩ thuật công nghiệp) nay được gọi là môn công nghệ. Công nghệ là môn khoa học ứng dụng, nghiên cứu việc vận dụng các quy luật tự nhiên và các nguyên lí khoa học nhằm xây dựng các quy trình sản xuất đáp ứng các nhu cầu vật chất và tinh thần của con người.


1
Ebook Ebook Phương Pháp Dạy Công Nghệ Nông Nghiệp đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Ebook Phương Pháp Dạy Công Nghệ Nông Nghiệp với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.


Link Sách #1


Link Sách #2


Link Sách #3Đăng Ký Thành Viên Và Nhận Ebook Qua Email


3

Trả lời