Ebook Quản Lý Nhà Nước Về Sở Hữu Trí Tuệ

Quản Lý Nhà Nước Về Sở Hữu Trí Tuệ
Quản Lý Nhà Nước Về Sở Hữu Trí Tuệ đưa ra những kiến thức cơ bản nhất về sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ ở Việt Nam nhằm khắc phục những điểm yếu và thách thức như ở Việt Nam, nhận thức của công chúng về sở hữu trí tuệ là gì, ngay cả ở các cán bộ thực thi quyền; hệ thống pháp luật của Việt Nam về sở hữu trí tuệ còn tản mạn, chồng chéo nhiều văn bản, thiếu sự thống nhất đồng bộ, cho nên khó áp dụng; v.v..


1
Ebook Ebook Quản Lý Nhà Nước Về Sở Hữu Trí Tuệ đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Ebook Quản Lý Nhà Nước Về Sở Hữu Trí Tuệ với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.


Link Sách #1


Link Sách #2


Link Sách #3Đăng Ký Thành Viên Và Nhận Ebook Qua Email


3

Trả lời