Ebook Tổng Hợp Hữu Cơ – Tập 1

Tổng Hợp Hữu Cơ - Tập 1
Tổng Hợp Hữu Cơ – Tập 1 giới thiệu cho độc giả một số phản ứng quan trọng trong lĩnh vực tổng hợp hữu cơ hiện đại.
Cuốn sách gồm có 5 chương:
Chương 1: Hoá học lập thể và hiệu ứng cấu trúc
Chương 2: Tác nhân cơ lithi và cơ magie trong tổng hợp hữu cơ
Chương 3: Các phản ứng tạo liên kết C – C sử dụng hoá học Enolat
Chương 4: Phản ứng Diels – Alder và ứng dụng trong tổng hợp hữu cơ
Chương 5: Phản ứng cộng vòng lưỡng cực của Nitron


1
Ebook Ebook Tổng Hợp Hữu Cơ – Tập 1 đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Ebook Tổng Hợp Hữu Cơ – Tập 1 với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.


Link Sách #1


Link Sách #2


Link Sách #3Đăng Ký Thành Viên Và Nhận Ebook Qua Email


3

Trả lời