Ebook Từ Điển Anh Việt Khoảng 95.000 Từ

Từ Điển Anh Việt Khoảng 95.000 Từ
Từ Điển Anh Việt Khoảng 95.000 Từ
Từ Điển Anh Việt Khoảng 95.000 Từ được Nhóm tác giả Võ Thiếu Long – Nguyễn Hoàng Phương biên soạn gồm 95,000 từ vựng tiếng Anh có định nghĩa từ, cách phiên âm, ví dụ minh họa về cách sử dụng từ.
Với nhu cầu học tập và dịch thuật Tiếng Anh ngày càng mở rộng, quyển sách sẽ là tài liệu hữu ích giúp đỡ người học có được vốn từ vựng phong phú cũng như cách vận dụng chúng sao cho hiệu quả.


1
Ebook Ebook Từ Điển Anh Việt Khoảng 95.000 Từ đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Ebook Từ Điển Anh Việt Khoảng 95.000 Từ với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.


Link Sách #1


Link Sách #2


Link Sách #3Đăng Ký Thành Viên Và Nhận Ebook Qua Email


3

Trả lời