Ebook Từ Điển Đức – Việt

Từ Điển Đức - Việt
Từ Điển Đức – Việt
Đây là cuốn từ điển được biên soạn dựa trên cơ sở các từ điển và tài liệu của Đức, cùng với những thông tin ngôn ngữ trên thế giới. Sách gồm các mục:
PHẦN I

Hướng dẫn sử dụng từ điển bảng biến cách trong tiếng Đức, bảng chia động từ tiếng Đức, các số đếm, thứ tự, v.v…
Tiền tố, tiếp tố trong kết cấu từ của tiếng Đức

PHẦN II: Nội dung của từ điển gồm 1798 trang, triển khai từ A – Z
PHẦN III: Phụ lục giới thiệu đất nước và con người Đức


1
Ebook Ebook Từ Điển Đức – Việt đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Ebook Từ Điển Đức – Việt với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.


Link Sách #1


Link Sách #2


Link Sách #3Đăng Ký Thành Viên Và Nhận Ebook Qua Email


3

Trả lời