Ebook Từ Điển Kinh Tế Thương Mại Anh – Việt Giản Yếu

Từ Điển Kinh Tế Thương Mại Anh - Việt Giản Yếu
Từ Điển Kinh Tế Thương Mại Anh – Việt Giản Yếu
Gồm đủ các lĩnh vực liên quan đến kinh tế học, kinh doanh và thương mại như: Kinh tế học lý thuyết, nông nghiệp, công nghiệp, thị trường chứng khoán, ngân hàng, tài chính, v.v..
Một từ điển cần thiết cho các nhà hoạt động doanh nghiệp, các giáo viên và sinh viên thuộc các khoa kinh tế, thương nghiệp, cũng như đối với những người nghiên cứu, dịch thuật và người tự học.


1
Ebook Ebook Từ Điển Kinh Tế Thương Mại Anh – Việt Giản Yếu đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Ebook Từ Điển Kinh Tế Thương Mại Anh – Việt Giản Yếu với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.


Link Sách #1


Link Sách #2


Link Sách #3Đăng Ký Thành Viên Và Nhận Ebook Qua Email


3

Trả lời