Giáo Dục Vì Một Thế Giới Mới

Giáo Dục Vì Một Thế Giới Mới
Giáo Dục Vì Một Thế Giới Mới
Bác sĩ Maria Montessori đề cao các năng lực to lớn của trẻ thơ hầu giúp cho người làm công tác giáo dục có một ý thức và tầm nhìn mới về vai trò của mình. Các nghiên cứu bởi các nhà khoa học và các nhà tâm lý học về đời sống tâm lý của trẻ ngay từ khi mới sinh ra đã dẫn đến kết luận rằng hai năm đầu tiên trong đời là thời gian quan trọng nhất. Bác sĩ Montessori cho rằng “giáo dục không phải là cái gì mà người thầy đã trao truyền cho; giáo dục là một quá trình tự nhiên tiến hành tự phát bởi cá thể con người, và được tiếp thu không phải bằng cách nghe lời giảng dạy mà bằng sự thí nghiệm lên môi trường”. Bà khẳng định rằng “nếu muốn thay đổi các tục lệ và tập quán của một quốc gia, hay mong ước củng cố mạnh mẽ hơn những đặc điểm của một dân tộc, chúng ta phải lấy đứa trẻ làm công cụ”, bằng cách “giúp đứa trẻ tự làm cho chính mình, tự có ý muốn của chính mình, tự suy nghĩ cho chính mình; đấy là nghệ thuật của những ai ước ao phục vụ cho tinh thần”.
Quyển Giáo Dục Vì Một Thế Giới Mới bao gồm các nội dung:
Chương 1: Lời mở đầu
Chương 2: Khám phá và phát triển hệ thống Montessori
Chương 3: Các thời kì và bản chất của trí tuệ thấm hút
Chương 4: Phôi học
Chương 5: Thuyết hành vi
Chương 6: Giáo dục từ khi sinh ra
Chương 7: Bí mật về ngôn ngữ
Chương 8: Vận động và vai trò của nó trong giáo dục
Chương 9: Hành động bắt chước và các chu kì hoạt động
Chương 10: Trẻ ba tuổi
Chương 11: Các phương pháp biến chuyển do quan sát
Chương 12: Lo ngại về kỉ luật
Chương 13: Phẩm chất thiết yếu ở một người thầy Montessori


1
Ebook Giáo Dục Vì Một Thế Giới Mới đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Giáo Dục Vì Một Thế Giới Mới với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.


Link Sách #1


Link Sách #2


Link Sách #3
Đăng Ký Thành Viên Và Nhận Ebook Qua Email


3

Bài Liên Quan