Gió Xanh

Gió Xanh

Gió Xanh

“Thói xấu của con người ở đâu, thời điểm nào cũng có. Nếu trong chiến tranh không có tiền bạc, vật chất để tham, nhưng lại
có cái hư vinh, quyền lực ám vào. Mai mốt yên hàn, cái ám đó không mất mà sẽ lộng hành biến hóa đến đâu…”


1
Ebook Gió Xanh đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Gió Xanh với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.


Link Sách #1


Link Sách #2


Link Sách #3Đăng Ký Thành Viên Và Nhận Ebook Qua Email


3

Trả lời