Kỳ Môn Độn Giáp Phong Thủy

Giới thiệu sách Kỳ Môn Độn Giáp Toàn Thư – Quyển 4: Kỳ Môn Độn Giáp Phong Thủy

Kỳ Môn Độn Giáp Toàn Thư – Quyển 4: Kỳ Môn Độn Giáp Phong Thủy – Ý nghĩa của “Kỳ Môn Độn Giáp” được ghép từ ba khái niệm “kỳ”, “môn” và “độn giáp”. Nó cũng đại diện cho thiên, địa và nhân. Nói một cách đơn giản, “kỳ” xác định thời gian, “môn” xác định không gian, và “độn giáp” có nghĩa là khi thời gian và không gian được tích hợp, một kết luận được rút ra theo thuật toán số học và các phép đo tương ứng được thực hiện.

Thông tin tác giả Nguyễn Thành Phương

Nguyễn Thành Phương

Là người dành nhiều thời gian, công sức để tìm kiếm, học hỏi với các Đại Sư ở khắp nơi. tâm huyết của ông là đem kiến thức may mắn được chân truyền từ nước ngoài để chia sẻ, giúp đỡ cho cộng đồng người Việt ở khắp nơi trên thế giới. Các đại sư đã thọ giáo: Stephen Skinner – Jin Pedh, Raymond Lo – Tan Khoon Yong ( Và nhiều vị đại sư khác).

. Kỳ Môn Độn Giáp Toàn Thư – Quyển 4: Kỳ Môn Độn Giáp Phong Thủy . . – . | .


1
Ebook Kỳ Môn Độn Giáp Phong Thủy đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Kỳ Môn Độn Giáp Phong Thủy với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.


Link Sách #1


Link Sách #2


Link Sách #3Đăng Ký Thành Viên Và Nhận Ebook Qua Email


3

Trả lời