Văn Hóa Doanh Nhân Trong Bối Cảnh Toàn Cầu Hóa

Văn Hóa Doanh Nhân Trong Bối Cảnh Toàn Cầu Hóa

Văn Hóa Doanh Nhân Trong Bối Cảnh Toàn Cầu Hóa

Cuốn sách Văn Hóa Doanh Nhân Trong Bối Cảnh Toàn Cầu Hóa giúp người đọc có cái nhìn toàn diện về doanh nghiệp và sứ mệnh
của nó trong nền kinh tế đất nước, giúp người đọc nhận diện người có vai trò to lớn, có trọng trách trong việc chỉ huy, điều
hành toàn bộ công nghiệp để thực hiện sứ mệnh đó của tổ quốc. Tiếp cận, làm quen và hiểu biết sâu sắc về lối ứng xử, những
hành vi văn hóa của doanh nghiệp. Đồng thời hiểu biết được quy trình, nguyên tắc cũng như những điều kiện để xây dựng văn
hóa doanh nhân hiện nay ở Việt Nam.


1
Ebook Văn Hóa Doanh Nhân Trong Bối Cảnh Toàn Cầu Hóa đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Văn Hóa Doanh Nhân Trong Bối Cảnh Toàn Cầu Hóa với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.


Link Sách #1


Link Sách #2


Link Sách #3
Đăng Ký Thành Viên Và Nhận Ebook Qua Email


3

Bài Liên Quan